Registreret revisor

Jeg lægger vægt på
en tæt og løbende dialog
med mine kunder

Ydelser

Jeg udfører primært følgende arbejdsopgaver

  • Revision og regnskabsudarbejdelse
  • Assistance ved stiftelse af A/S og ApS
  • Økonomisk rådgivning og etablering af nye virksomheder
  • Budgetudarbejdelse
  • Skattefri virksomhedsomdannelse
  • Stiftelse af holdingselskaber
  • Assistance ved anskaffelse af bogholderi-programmer og igangsætning af disse

OM FKS revision

Jeg blev registreret revisor i 1995, og har de seneste 10 år arbejdet som selvstændig i FKS Revision.

Inden jeg blev selvstændig, har jeg arbejdet som regnskabschef i både industrien og i den finansielle sektor. Mine kunder er overvejende håndværkere, forretninger og liberale erhverv, som driver virksomhed i selskabsform eller i privat regi.